Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 30/02/2023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 28/02/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 28/02/2023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 26/02/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 27/02/2023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 25/02/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Các động vật quen thuộc: sư tử, hươu cao cổ, voi, vịt, chó, mèo.....