Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 05/10/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 03/10/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 08/10/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 06/10/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 09/10/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 07/10/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký