Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 20/02/2022

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 16/02/2022

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 25/02/2022

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 23/02/2022

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 22/02/2022

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 20/02/2022

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký