Mục lục

Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 30/09/2023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 30/09/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 28/09/2023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 26/09/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 27/092023

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 25/09/2023

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Phát âm chuyên sâu

Các bài học trong khóa (93)