Ấn phẩm

Bộ Ấn phẩm Tiếng Anh PANDA  bao gồm: Classbook, Minibook, Flashcard, Poster, Storybook, CD App & CD Song – Chant – Story

1 Thẻ học Tiếng Anh online PANDA

2 SÁCH TOÁN HỌC THÔNG MINH CHO TRẺ (2 ĐẾN 6 TUỔI)

3 BROCHURE (SỔ TAY NHỎ HƯỚNG DẪN HỌC)

4 Chương trình cấp 1 (Tiểu học)

5 Chương trình cấp 2 (THCS)

6 Luyện phát âm (Cho lớp 6 trở lên và người lớn bị mất gốc)

 

Giảm: Còn 1.000.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 29/5

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 28/6

LH ngay số điện thoại: 01202083077 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 25/5

LH ngay số điện thoại: 01202083077 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 28/5

của Trung tâm Offline TiếngPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 28/5

LH ngay số điện thoại: 01202083077 để đăng ký