Mục lục

Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 25/10/2021

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 24/10/2021

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 29/10/2021

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 28/10/2021

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 27/10/2021

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 26/10/2021

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký