Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 10/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 08/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 12/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 10/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 11/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 10/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký