Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 30/05/2024

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 28/05/2024

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 28/05/2024

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 26/05/2024

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 27/05/2024

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 25/05/2024

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký