Mục lục

Giảm: Còn 1.500.000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Sáng 10/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 08/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 12/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 10/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Giảm: 15% học phí

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản SÁNG 11/07/2020

của Trung tâm Offline TiếngAnhPanda

Áp dụngcho học viên đăng ký trước 10/07/2020

LH ngay số điện thoại: 0398102970 để đăng ký

Tiếng anh trẻ em (0 đến 6 tuổi)

Tiếng Anh trẻ em (2-6 tuổi) bao gồm 18 bài với 18 chủ đề khác nhau, trong mỗi bài sẽ có nhiều phần nhỏ để các em luyện nghĩ năng. Hãy cố gắng làm hết các bài tập và dành điểm số thật cao các em nhé!